• Verenigingen

    Verenigingen

Jeugdleden geven spreekbeurten

Op basisscholen geven kinderen elk jaar een spreekbeurt over iets dat hun interesseert. Help jouw jeugdleden met hun spreekbeurt en zo promoten ze indirect ook jouw vereniging!

Lees meer

Ambassadeurs van jouw vereniging

Ambassadeurs werven leden voor jouw verenigingen. Zij promoten de club. Wie is er bij jouw vereniging geschikt als ambassadeur? Meestal zijn het de betrokken leden zoals; vrijwilligers of competitie spelers.

Lees meer

Twitter er lustig op los!

Twitter kan goed ingezet worden om geplande activiteiten onder de aandacht te brengen van jullie leden. Ook jouw activiteit op Twitter zorgt voor media-aandacht!

Lees meer

Organiseer een stratentoernooi

Ontdek de kracht van het stratentoernooi! Hiermee organiseer je een toernooi voor de buurt waarbij er teams gevormd worden waarbij minimaal de helft van de deelnemers nog geen lid is van jullie vereniging.

Lees meer

Zorg voor een goed programma

Badminton is een fantastische sport om te doen maar ook om naar te kijken. Of je nu een kleine of een grote vereniging bent en of je nu in de top speelt of alleen recreatief,we bieden allemaal badminton aan.

Lees meer

Werven is behoud van (oud-)leden

Een goede open dag organiseren is belangrijk om de badmintonsport te promoten en jouw verenigingen onder aandacht te krijgen. Zorg er wel eerst voor dat je jouw exit-strategie bepaald hebt,

Lees meer

Maak gebruik van Facebook

Beschikt jullie vereniging al over Facebook? Maak hier dan zeker gebruik van om de verenigingsactiviteiten onder de aandacht te brengen.

Lees meer

Wat biedt jij jouw nieuwe leden?

Een goede wervingsactiviteit gaat verder dan alleen het organiseren van de activiteit. Het begint bij het bepalen van de juiste boodschap voor jouw doelgroep. Daarna is het bedenken van een goede actie...

Lees meer

Weet de locale pers het al?

Zorg er voor dat de locale pers op de hoogte is van jullie activiteit. Stuur voorafgaand aan de Week van het Badminton een persbericht aan de lokale weekbladen.

Lees meer

Willen jullie meer jeugdleden

Ga eens in gesprek met een basisschool of Buitenschoolse Opvang bij jullie sporthal in de omgeving om te vragen of zij met een klas of groep deel willen nemen aan een activiteit bij jullie op de club.

Lees meer